Twitter Facebook YouTube LinkedIn
Home VVD landelijk Contact Woordvoerderschappen Verkiezingsprogramma
Mensen Agenda Standpunten Nieuwsberichten Documenten Werkbezoeken Pers & media Taartenactie

08 feb 2016, 11:00

Presidium Provinciehuis, Haarlem

LEES MEER

08 feb 2016, 18:00

werkgroep Willem Arondéuslezing Provinciehuis, Haarlem

LEES MEER

08 feb 2016, 13:00

Provinciale Statenvergadering Provinciehuis, Haarlem

LEES MEER

11 feb 2016, 15:00

Kenniscafé groen en gezonde leefomgeving Provinciehuis, Haarlem

LEES MEER

12 feb 2016

Taartenactie 2016 Noord-Holland, Noord-Holland

LEES MEER

15 feb 2016, 18:15

Commissie EEB Provinciehuis, Haarlem

LEES MEER

15 feb 2016, 13:15

Commissie M&F Provinciehuis, Haarlem

LEES MEER

18 feb 2016, 12:30

MRA-congres Philharmonie , Haarlem

LEES MEER

18 feb 2016, 18:30

Klankbordgroep Energietransitie Provinciehuis, Haarlem

LEES MEER

22 feb 2016, 20:00

Bijeenkomst Vereniging Pettemerduinen Kernreactorvrij over Pallas Hotel Restaurant Igesz, Schagen

LEES MEER

22 feb 2016, 12:30

Technische briefing over het nieuwe nationale geluidbeleid (Swung 2) Provinciehuis, Haarlem

LEES MEER

22 feb 2016, 18:15

Commissie RWW Provinciehuis, Haarlem

LEES MEER

23 feb 2016, 18:30

Fractiebestuur Fractiehuis, Haarlem

LEES MEER

23 feb 2016, 19:30

Fractievergadering Provinciehuis, Haarlem

LEES MEER

07 mrt 2016, 11:00

Presidium Provinciehuis, Haarlem

LEES MEER

07 mrt 2016, 13:00

Provinciale Statenvergadering Provinciehuis, Haarlem

LEES MEER

11 mrt 2016

Werkbezoek NNB, NNB

LEES MEER

14 mrt 2016, 13:15

Commissie M&F Provinciehuis, Haarlem

LEES MEER

14 mrt 2016, 18:15

Commissie EEB Provinciehuis, Haarlem

LEES MEER

15 mrt 2016, 18:30

Fractiebestuur Fractiehuis, Haarlem

LEES MEER

17 mrt 2016

Kennismaking H(uis) (van de) N(ederlandse) P(rovincies) HNP, Brussel

LEES MEER

18 mrt 2016

kennismaking H(uis) (van de) N(ederlandse) P(rovincies) HNP, Brussel

LEES MEER

21 mrt 2016, 12:30

Commissie NLM Provinciehuis, Haarlem

LEES MEER

21 mrt 2016, 18:15

Commissie RWW Provinciehuis, Haarlem

LEES MEER

21 mrt 2016, 13:15

Commissie NLM Provinciehuis, Haarlem

LEES MEER

04 apr 2016, 13:00

Provinciale Statenvergadering Provinciehuis, Haarlem

LEES MEER

04 apr 2016, 11:00

Presidium Provinciehuis, Haarlem

LEES MEER

11 apr 2016, 18:15

Commissie EEB Provinciehuis, Haarlem

LEES MEER

11 apr 2016, 13:15

Commissie M&F Provinciehuis, Haarlem

LEES MEER

12 apr 2016, 18:30

Fractiebestuur Fractiehuis, Haarlem

LEES MEER

12 apr 2016, 19:30

Fractievergadering Provinciehuis, Haarlem

LEES MEER

18 apr 2016, 18:15

Commissie RWW Provinciehuis, Haarlem

LEES MEER

18 apr 2016, 13:15

Commissie NLM Provinciehuis, Haarlem

LEES MEER

21 apr 2016

Excursie Algemeen Bestuur Stivas Noord-Holland Ntb, Ntb

LEES MEER

25 apr 2016, 10:00

Conferentie over de inhoudelijke en instrumentele rol Provinciale Staten nnb, nnb

LEES MEER

25 apr 2016, 19:30

Fractievergadering Provinciehuis, Haarlem

LEES MEER

25 apr 2016, 18:30

Fractiebestuur Fractiehuis, Haarlem

LEES MEER

verstuur
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Welkom bij de VVD Noord-Holland

VVD, de motor achter Noord-Holland!

lees verder

Richting geven aan de begroting

Coalitieakkoord als uitgangspunt

lees verder

Kom stage lopen bij de VVD NH

Neem een duik in de provinciale politiek

lees verder

De VVD houdt zicht op ruimtelijke ordening

Noord-Hollandse vergezichten

lees verder

Bereikbaarheid

Onze standpunten op het gebied van bereikbaarheid

lees verder

Beheer en Onderhoud

Onze standpunten op het gebied van Beheer en Onderhoud

lees verder

Verkeersmanagement

Verkeersmanagement is een belangrijk instrument om de doorstroming, veiligheid en leefbaarheid te verbeteren

lees verder

Openbaar Vervoer

Onze standpunten op het gebied van Openbaar Vervoer

lees verder

Vervoer over Water

Onze standpunten op het gebied van vervoer over water

lees verder

VVDNH Tweets

Agenda

08 feb 2016, 11:00

Presidium Provinciehuis, Haarlem

LEES MEER

08 feb 2016, 18:00

werkgroep Willem Arondéuslezing Provinciehuis, Haarlem

LEES MEER

08 feb 2016, 13:00

Provinciale Statenvergadering Provinciehuis, Haarlem

LEES MEER

11 feb 2016, 15:00

Kenniscafé groen en gezonde leefomgeving Provinciehuis, Haarlem

LEES MEER

12 feb 2016

Taartenactie 2016 Noord-Holland, Noord-Holland

LEES MEER

15 feb 2016, 18:15

Commissie EEB Provinciehuis, Haarlem

LEES MEER

15 feb 2016, 13:15

Commissie M&F Provinciehuis, Haarlem

LEES MEER

18 feb 2016, 12:30

MRA-congres Philharmonie , Haarlem

LEES MEER

18 feb 2016, 18:30

Klankbordgroep Energietransitie Provinciehuis, Haarlem

LEES MEER

22 feb 2016, 20:00

Bijeenkomst Vereniging Pettemerduinen Kernreactorvrij over Pallas Hotel Restaurant Igesz, Schagen

LEES MEER

22 feb 2016, 12:30

Technische briefing over het nieuwe nationale geluidbeleid (Swung 2) Provinciehuis, Haarlem

LEES MEER

22 feb 2016, 18:15

Commissie RWW Provinciehuis, Haarlem

LEES MEER

23 feb 2016, 18:30

Fractiebestuur Fractiehuis, Haarlem

LEES MEER

23 feb 2016, 19:30

Fractievergadering Provinciehuis, Haarlem

LEES MEER

07 mrt 2016, 11:00

Presidium Provinciehuis, Haarlem

LEES MEER

07 mrt 2016, 13:00

Provinciale Statenvergadering Provinciehuis, Haarlem

LEES MEER

11 mrt 2016

Werkbezoek NNB, NNB

LEES MEER

14 mrt 2016, 13:15

Commissie M&F Provinciehuis, Haarlem

LEES MEER

14 mrt 2016, 18:15

Commissie EEB Provinciehuis, Haarlem

LEES MEER

15 mrt 2016, 18:30

Fractiebestuur Fractiehuis, Haarlem

LEES MEER

17 mrt 2016

Kennismaking H(uis) (van de) N(ederlandse) P(rovincies) HNP, Brussel

LEES MEER

18 mrt 2016

kennismaking H(uis) (van de) N(ederlandse) P(rovincies) HNP, Brussel

LEES MEER

21 mrt 2016, 12:30

Commissie NLM Provinciehuis, Haarlem

LEES MEER

21 mrt 2016, 18:15

Commissie RWW Provinciehuis, Haarlem

LEES MEER

21 mrt 2016, 13:15

Commissie NLM Provinciehuis, Haarlem

LEES MEER

04 apr 2016, 13:00

Provinciale Statenvergadering Provinciehuis, Haarlem

LEES MEER

04 apr 2016, 11:00

Presidium Provinciehuis, Haarlem

LEES MEER

11 apr 2016, 18:15

Commissie EEB Provinciehuis, Haarlem

LEES MEER

11 apr 2016, 13:15

Commissie M&F Provinciehuis, Haarlem

LEES MEER

12 apr 2016, 18:30

Fractiebestuur Fractiehuis, Haarlem

LEES MEER

12 apr 2016, 19:30

Fractievergadering Provinciehuis, Haarlem

LEES MEER

18 apr 2016, 18:15

Commissie RWW Provinciehuis, Haarlem

LEES MEER

18 apr 2016, 13:15

Commissie NLM Provinciehuis, Haarlem

LEES MEER

21 apr 2016

Excursie Algemeen Bestuur Stivas Noord-Holland Ntb, Ntb

LEES MEER

25 apr 2016, 10:00

Conferentie over de inhoudelijke en instrumentele rol Provinciale Staten nnb, nnb

LEES MEER

25 apr 2016, 19:30

Fractievergadering Provinciehuis, Haarlem

LEES MEER

25 apr 2016, 18:30

Fractiebestuur Fractiehuis, Haarlem

LEES MEER

meer
meer
meer
meer